ST GILES  CHURCH

SKELTON

YORK

YO30 1XT

St Giles Church Skelton York St Giles Church Skelton York

 

SUNDAY 31st May 2020

 

 

The Parishes of Skelton, Shipton and Newton

 

SERMON

WELCOME